🔵 راز حکمرانی مطلوب، تبیینِ شفاف راهکارهای مشارکت در سیاستگذاری عمومی است. درآن صورت، شاید اجرای طرحهای انتقال آب در بودجه ۹۷، اعتبار نمی گرفت! منتظر خروجیهای این کنفرانس باشید.

🇮🇷: @darvishnameh

🔵 راز حکمرانی مطلوب، تبیینِ شفاف راهکارهای مشارکت در سیاستگذاری عمومی است. درآن صورت، شاید اجرای طرحهای انتقال آب در بودجه ۹۷، اعتبار نمی گرفت! منتظر خروجیهای این کنفرانس باشید.

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید