📢 اطلاعیه!

🇮🇷: @darvishnameh

📢 اطلاعیه!

شورای سردبیری روزنامه پرشمارگانِ #بهار که گستره انتشارش در سراسر ایران است، به منظور حمایت از ورود جُستارهای علمی محیط زیستی به فضای مطبوعاتی کشور، یک ستون ثابت با ظرفیت حدود ۸۰۰ کلمه را به انتشار محتواهای محیط زیستی اختصاص داده که بتوانند با زبانی ساده، جذاب و پرکشش؛ #سواد_محیط_زیستی یا #فهم_بومشناختی ایرانیان را افزایش دهند.

✅ از این رو، همه نویسندگان، دانشجویان، کارشناسان و دیگر کنشگران علاقه مندی که تمایل به انتشار آثارشان در روزنامه وزین بهار را دارند، لطفاً نمونه یادداشتهای خود را به نشانی:
@Azitajanasa
در تلگرام ارسال فرمایند تا پس از بررسی منتشر شود.

🔵 از مخاطبان عزیز #درویشنامه هم تقاضا دارم این فراخوان را تا می توانند در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نشر دهند. اگر می خواهیم ایران برخوردار از تشکلهایی قوی با بدنه اجتماعی درخور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شده و بتوان به تشکیل و اعلام موجودیت #احزاب_سبز با جدیت فکر کرد، راهش از ارتقای حساسیت مردم به مولفه ها و آموزه های محیط زیستی می گذرد. شاید در آن صورت دیگر در دولتی که خود را محیط زیستی می خواند، شاهد رونمایی از رییسی نباشیم که علناً و بدون هیچ پرده پوشی اعلام کند: “مملکت نباید معطل محیط زیست بماند!”

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید