🔴 پس از فارس، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کردستان، جیرفت، شاهرود و … اینک بیانیه شبکه تشکلهای مردمنهاد در #مازندران، آشکارا نشان از خشمی بیسابقه نسبت به عملکردهای ناامیدکننده #عیسی_کلانتری در مقام رییس سازمان حفاظت محیط زیست دارد!

🇮🇷: @darvishnameh

🔴 پس از فارس، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کردستان، جیرفت، شاهرود و … اینک بیانیه شبکه تشکلهای مردمنهاد در #مازندران، آشکارا نشان از خشمی بیسابقه نسبت به عملکردهای ناامیدکننده #عیسی_کلانتری در مقام رییس سازمان حفاظت محیط زیست دارد!

🔻 اتفاقی که اینک در صحنه محیط زیست ایران در حال رخ دادن است؛ حتی در زمانی که دولتی اصول گرا و علناً بی تفاوت یا متخاصم در برابر آموزه های محیط زیستی در کشور قدرت داشته، سابقه ندارد. آیا #حسن_روحانی توانایی زدودنِ این لکه ننگ را از پیکر دولتی که قرار بود بر مدارِ تدبیر و امید حرکت کند، دارد؟ آیا کسی هست تا ناامیدی غالب دوستداران محیط زیست از عملکردهای معاونش در پردیسان را به او گوشزد کند؟

✅ به زودی مشخص خواهد شد … بسیار زودتر از آنچه تصور کنید!
👇
https://t.me/zaminonline/12241

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید