🔴پاسخ کوبنده اما نرمِ یک گیاه شناس به طرفدارانِ متخصصِ #برف_تکانی_درختان در زمستان!🔴

🇮🇷: @darvishnameh

🔴پاسخ کوبنده اما نرمِ یک گیاه شناس به طرفدارانِ متخصصِ #برف_تکانی_درختان در زمستان!🔴

🖌گاه برای دیدنِ برخی رنگها و شنیدنِ پاره ای صداها باید از آنجایی که عادت به نشستن و تماشاکردن داریم، دل کنده و #تغییر موضع دهیم! نه؟

👇
https://t.me/eviron_concerns/453

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید