🔴آی آدمها که در ساحل آرام و قرار ندارید! دیگر مهم نیست … کاووس برای همیشه رفت؛ اما آقای رییس جمهور ما اعتراض داریم!🔴

🇮🇷: @darvishnameh

🔴آی آدمها که در ساحل آرام و قرار ندارید! دیگر مهم نیست … کاووس برای همیشه رفت؛ اما آقای رییس جمهور ما اعتراض داریم!🔴

📣 لطفاً هموطنانی که از محتوای این نامه به حسن روحانی، حمایت می کنند به گروه زیر پیوسته، نام و مرتبه علمی خویش را درج فرمایند.

#کاووس_سیدامامی

⛳️لینک گروه و متن نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور:
👇
https://t.me/joinchat/B6y1M1G9VO_B7cVDZgWm4A

موافق(2)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید