✅ دانشگاه چگونه سبز می شود و دانشجویانش، سبزاندیش؟ آیا برخورداری از بدنه ای اجتماعی و اثربخشی محیطی، از الزامات #دانشگاه_سبز هست؟ دوشنبه در #یزد پاسخ میدهم.

🇮🇷: @darvishnameh

✅ دانشگاه چگونه سبز می شود و دانشجویانش، سبزاندیش؟ آیا برخورداری از بدنه ای اجتماعی و اثربخشی محیطی، از الزامات #دانشگاه_سبز هست؟ دوشنبه در #یزد پاسخ میدهم.

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید