🔴 چه کسی دلِ استاد #بهرام_کیابی را خون کرده؟ چه کسی پیشنهاد #رشوه داده؟ اصرار سازمان حفاظت محیط زیست در چراغ سبز به چنین جنایتی نشانه چیست؟!

🇮🇷: @darvishnameh

🔴 چه کسی دلِ استاد #بهرام_کیابی را خون کرده؟ چه کسی پیشنهاد #رشوه داده؟ اصرار سازمان حفاظت محیط زیست در چراغ سبز به چنین جنایتی نشانه چیست؟!
👇
http://tn.ai/1683816

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید