✅ دیزیچه، ۲۰ هزارنفر جمعیت دارد و روزگاری قلب برنجکاری در منطقه لنجان اصفهان محسوب میشد. ببینید امروز چگونه خردمندانه واقعیت را پذیرفته و درصدد تطابق با شرایط جدید برآمده اند.👏👏

🇮🇷: @darvishnameh

✅ دیزیچه، ۲۰ هزارنفر جمعیت دارد و روزگاری قلب برنجکاری در منطقه لنجان اصفهان محسوب میشد. ببینید امروز چگونه خردمندانه واقعیت را پذیرفته و درصدد تطابق با شرایط جدید برآمده اند.👏👏

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید