✅ فردا به تحلیل کتابی میپردازیم که مترجمش آن را به استاد وهابزاده تقدیم کرده! اما چرا غریزه زیست گرایی، ویلسون، کاوه و وهابزاده در زمانه بی امیدی ها، امید می آفرینند؟

✅ فردا به تحلیل کتابی میپردازیم که مترجمش آن را به استاد وهابزاده تقدیم کرده! اما چرا غریزه زیست گرایی، ویلسون، کاوه و وهابزاده در زمانه بی امیدی ها، امید می آفرینند؟
👇
https://t.me/darvishnameh/7002

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید