🔴 تهران چگونه خودزنی کرد؟ 🔴

🇮🇷: @darvishnameh

🔴 تهران چگونه خودزنی کرد؟ 🔴

🖋 آنچه به بهای آبادانی #تهران در طول نیم قرن اخیر رخ داده، مهم ترین دلیل بدهکاری بومشناختی، تشدید بیابان زایی و مرگ تدریجی سرزمینی است که می توانست زیباترین پایتخت خاورمیانه باشد! درحقیقت، بلایی که برسرِ تهران آوردیم، در مقیاسی بزرگتر و به بهانه توسعه، معیشت و اشتغال بر سر طبیعت آوردیم و بدین ترتیب، توسعه، معیشت، اشتغال و رفاه پایدار ایرانیان را با روندی کاهنده روبرو ساختیم.
👇
https://t.me/Capital_Documentary/262

#پای_تخت را ببینید و نشرش دهید.
#پیروز_حناچی

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید