🔵 مشکلات ما از آنجا آغاز میشود که نه میدانیم چه هستیم و نه توافق داریم که چه میخواهیم باشیم!

🇮🇷: @darvishnameh

🔵 مشکلات ما از آنجا آغاز میشود که نه میدانیم چه هستیم و نه توافق داریم که چه میخواهیم باشیم!

✅ در #خانه_وارطان هیچ کتابی از #ویلسن روی زمین نماند!
👇
https://goo.gl/k5ehRB

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید