🖤امروز همه آنهایی که #حمیرا_عرشیان را میشناختند، دوباره به نزد داریوش و خورشید آمدند تا بگویند: او به محتوای شاد زندگی افزود؛ دستاوردی که خیلی از بزرگان در حسرت خلقش ماندند!🖤

🇮🇷: @darvishnameh

🖤امروز همه آنهایی که #حمیرا_عرشیان را میشناختند، دوباره به نزد داریوش و خورشید آمدند تا بگویند: او به محتوای شاد زندگی افزود؛ دستاوردی که خیلی از بزرگان در حسرت خلقش ماندند!🖤

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید