🔴 با #آتش_زدن، #ناسزا_گفتن و #مرگ_خواستن کدام مشکل حل شده که حالا تصور کنیم #ظلم_مضاعف به دانش آموختگان رشته های محیط زیستِ محروم مانده از حق استخدام حل شود؟🔴

🇮🇷: @darvishnameh

🔴 با #آتش_زدن، #ناسزا_گفتن و #مرگ_خواستن کدام مشکل حل شده که حالا تصور کنیم #ظلم_مضاعف به دانش آموختگان رشته های محیط زیستِ محروم مانده از حق استخدام حل شود؟🔴

🖋حرف حساب یک معلم را با دقت بخوانیم:
👇
https://t.me/asgharmohammadifazel/779

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید