🔻در شرق بخوانید و به اقلیم دست نزنید! چون اشکال از فرستنده نیست!!🔻

🔻در شرق بخوانید و به اقلیم دست نزنید! چون اشکال از فرستنده نیست!!🔻

🇮🇷: @darvishnameh

♦️لطفاً به اقلیم ایران دست نزنید؛ اشکال از گیرنده هاست!♦️

۱⃣ چند سالی است از معجون جدیدی به نام #مهندسی_اقلیم سخن رانده شده و هر از چندگاه کشفی محیرالعقول برای تغییر مسیر باد، #بارورسازی یا رُبایش ابرها، #سامانه_جذب_بارش، #هارپ و نظایر آن رونمایی می شود. گروهی از طرفداران همیشگی پندارینه پردازانِ توهم توطئه در داخل هم پیوسته زنهار و هشدار و التیماتوم می دهند که مشکلات خشکسالی، گرمای هوا، کاهش ریزشهای آسمانی و … تماماً توسط استکبار جهانی هدایت، راهبری و اجرا می شود. هیچگاه نیز برای آنها این پرسش ظاهراً پیش نیامده که اگر واقعاً تکنیکها، شگردها و ابزاری برای افزایش ریزشهای آسمانی وجود دارد، چرا بخشهای بزرگی از آمریکا و اسراییل باید یک دوره خسکسالی دشوار را طی کنند؟

۲⃣ در آن سوی بام هم هستند افرادی که با شور و شعف فراوان از پایان دوره خشکسالی در ایران خبر داده و با دقتی شگفت آور، حتی میزان افزایش بارندگی ماهانه و سالانه را تا ۲۰ سال آینده اعلام می کنند!

۳⃣ راست آن است آنهایی که با چنین سخنان یا ترفندهایی در حال جلب نظر افکار عمومی و نشانی غلط دادن به مدیران کشوری هستند، آشکارا معلوم است اطلاعات زیادی از مقتضای زیستن در فلات ایران نداشته و حتی احتمالاً دو واحد اقلیم شناسی عمومی هم پاس نکرده اند!

۴⃣ شرایط جغرافیایی ایران با توجه به استقرارش در کمربند خشک نیمکره شمالی، موید غیرقابل پیش بینی بودن ریزشهای آسمانی در آن است؛ به نحوی که احتمال دارد از سالی به سال دیگر، انحراف معیار میانگین ریزشها تا هفتاد درصد اختلاف را نشان دهد. هنر آن است که با تبیین یک اقتصاد #آب_نامحور، بکوشیم به رونق کسب و کارهایی بپردازیم که کمترین وابستگی را به آسمان دارا باشند.

۵⃣ همانطور که مشکل افزایش چشمه های تولید گرد و خاک در کشور و منطقه با صدور بخشنامه و تغییر نام “ریزگرد” به “گرد و غبار” حل نخواهد شد؛ با مهندسی اقلیم و دستکاری های مصنوعی برای افزایش ریزشهای آسمانی، ترساندن مردم در فروغلتیدن به دوره خشکسالی ۳۰ ساله و یا امیدواهی دادن به پایان خشکسالی های درازمدت در ایران هم حل نخواهد شد. زنان و مردانی که چندهزار سال است در این سرزمین تاب آورده اند، ظاهراً بهتر از فرزندان مغرور یا آزمند خود دریافته بودند که فقط باید سالانه تا ۴۰ میلیاردمتر مکعب از ذخایر آب شیرین مملکت را در بخشهای گوناگون مصرف کرده و بقیه را اختصاص به حقابه طبیعت داد تا به عنوان بستر تولید، کیفیت و بالندگی اقتصادی را تضمین کند. آنهایی که طرحهای عوام فریبانه، مخرب و خطرناکی برای تامین ۱۶۰ میلیاردمترمکعب آب در بخش کشاورزی می دهند، همانهایی هستند که نسل هوشمندِ آینده هرگز آنها را نخواهد بخشید.

۶⃣ نتیجه آنکه لطفاً به گیرنده های اقلیمی کشور دست درازی نکنید، آنها اختلالی ندارند؛ اختلال در افرادی است که با قاطعیت اقلیم آینده ایران را پیش بینی می کنند؛ افرادی که یا متوهمی نادان هستند و یا کلاهبرداری دلال! چراکه ویژگی بارز زیستن در مناطق خشک، غیرقابل پیش بینی بودن اقلیم آن است. این ما هستیم که باید نیازها و اهداف توسعه خویش را متناسب با خواهشهای بومشناختی فلات ایران تنظیم کنیم و نه برعکس!
👇
https://goo.gl/GVu5NL

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید