✅ منتظر یک خبر دست اول از #اصفهان باشید؛ خبری که گروه اندکی را خشمگین و میلیون ها نفر را خوشحال خواهد کرد! ✌️🇮🇷✌️

✅ منتظر یک خبر دست اول از #اصفهان باشید؛ خبری که گروه اندکی را خشمگین و میلیون ها نفر را خوشحال خواهد کرد! ✌️🇮🇷✌️

🇮🇷: @darvishnameh

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید