🔴یکی از غیرراهبردی ترین گفتگوها از سوی سخنرانِ #گفتگوهای_راهبردی_حجم!🔴

🔴یکی از غیرراهبردی ترین گفتگوها از سوی سخنرانِ #گفتگوهای_راهبردی_حجم!🔴

🇮🇷: @darvishnameh

🖋یک کنشگرِ خوب شاید یک کنشگرِ مرده نباشد؛ اما بی شک باید ظرفیت تحمل #مرده_بادها، حذف ها، ممنوع التصویر و ممنوع السخنرانی و ممنوع ال … ها را داشته باشد! نه؟

https://t.me/sharenovate_debate/368

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید