🔴آنها که آتش سوزی مهیب هور را دیده اند، میگویند: آتش سوزیهای قبلی سوءتفاهم بوده! دود این آتش از هویزه تا اهواز گسترده شده و داروهای تنفسی درحال توزیع است:

🇮🇷: @darvishnameh

🔴آنها که آتش سوزی مهیب هور را دیده اند، میگویند: آتش سوزیهای قبلی سوءتفاهم بوده! دود این آتش از هویزه تا اهواز گسترده شده و داروهای تنفسی درحال توزیع است:

https://t.me/khouz/29

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید