🔴 کشاورزی ناپایدار و مصرف غیرعلمی کود شیمیایی، مهم ترین سرمایه سرزمینی را در کشور نابود کرده است! چرا؟

🇮🇷: @darvishnameh

🔴 کشاورزی ناپایدار و مصرف غیرعلمی کود شیمیایی، مهم ترین سرمایه سرزمینی را در کشور نابود کرده است! چرا؟

http://iana.ir/بخش-کشاورزی-۱۱/۵۵۶۱۷-خاک-بسیاری-از-مناطق-کشور-تهی-شده-است

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید