🔴از تنگ ارغوان ایلام چگونه پول بسازیم؟🔴

🔴از تنگ ارغوان ایلام چگونه پول بسازیم؟🔴

۱⃣ در کجای دنیا سراغ دارید که یک رویشگاه طبیعی جنگلی را به کمک عملیات سازه‌ای بخواهند زیباتر کنند؟! چه چیزی از خودِ طبیعت زیباتر است؟

۲⃣ چرا اداره محیط زیست #ایلام سکوت کرده و گزارش ارزیابی محیط زیستی طرح گردشگری #تنگ_ارغوان را منتشر نمی‌کند؟! نکند اصلاً گزارش ارزیابی‌ای موجود نیست! هست؟ لطفاً نگویید به ما ارتباط ندارد و بازی قدیمی منابع طبیعی و محیط زیست را راه نیاندازید. هر عملیاتی که منجر به تخریب طبیعت شود، محیط زیست می تواند و باید دخالت کند.

۳⃣ چرا این همه نهادهای نظارتی جورواجورِ مملکت به شفاف‌سازی این رخداد نگران‌کننده کمک نمی‌کنند؟

۴⃣ مگر قرارِ ما با شفافیت نبود؟ از همین #تنگ_ارغوان شروع کنید لطفاً!

۵⃣ راستی! کسی خبری از انتشار گزارشهای دفتر ارزیابی بر روی پرتال سازمان حفاظت محیط زیست که هشت ماه پیش با بوق و کرنا اعلام شد، دارد؟! چقدر دروغ و پرده‌پوشی و ناراستی! بس است دیگر.

۶⃣ راهِ آفرینش پول از جاذبه‌های طبیعی وطن مثل تنگ ارغوان، محاسبه ظرفیت برد، مدیریت ورود گردشگر و آموزش مستقیم آنها به کمک سمن‌ها و جامعه محلی و با حفظ زیگونگی و چشم‌انداز طبیعی منطقه است. بوم‌گردی، می‌تواند جایگزین کشاورزی ناپایدار شود، اگر فقط مثل کشاورزی درصددِ کندن یک مو از این خرس – به هر قیمتی – نباشیم!

🇮🇷: @darvishnameh

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید