✅ من اگر جای وزیر آموزش و پرورش بودم به روستای #کله‌گان در نقطه صفر مرزی بلوچستان می‌رفتم؛ سراغ #عبدالله_رییسی را می‌گرفتم و می‌گفتم: تو افتخارِ امروز و آینده وزارت آموزش و پرورشی؛ تو یک ایرانی واقعی هستی؛ امیدوارم روزی جای مرا بگیری و این وطن را بسازی پسر!

🇮🇷: @darvishnameh

✅ من اگر جای وزیر آموزش و پرورش بودم به روستای #کله‌گان در نقطه صفر مرزی بلوچستان می‌رفتم؛ سراغ #عبدالله_رییسی را می‌گرفتم و می‌گفتم: تو افتخارِ امروز و آینده وزارت آموزش و پرورشی؛ تو یک ایرانی واقعی هستی؛ امیدوارم روزی جای مرا بگیری و این وطن را بسازی پسر!

🔻جامعه‌ای که جوانان هوشمند و نخبه‌اش شیفته معلمی باشند تا رشته‌های گران‌قیمت و آینده‌دارِ مد نظر بازار! هیچ قدرت متجاوزی از بیرون و هیچ باور متحجرانه و تمامیت‌خواهی از درون نمی‌تواند مانع پیشرفت و سعادت واقعی‌اش شود …

https://t.me/haajm/1401

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید