✅آنها به آنچه سفارش می‌کنند، پایبند هستند؛ اما آیا کسی هست تصورکند چنین صحنه‌ای در مقابل بهارستان هم شکل بگیرد؟ مجلسی که اغلب نمایندگانش دم از ساده‌زیستی و اقتصادمقاومتی می‌زنند؟!

✅آنها به آنچه سفارش می‌کنند، پایبند هستند؛ اما آیا کسی هست تصورکند چنین صحنه‌ای در مقابل بهارستان هم شکل بگیرد؟ مجلسی که اغلب نمایندگانش دم از ساده‌زیستی و اقتصادمقاومتی می‌زنند؟!

🇮🇷: @darvishnameh

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید