✅✅✅ گزارشی از یک کنفرانس: سمن ها، تحریم و مدیریت چالش ها

✅✅✅ گزارشی از یک کنفرانس: سمن ها، تحریم و مدیریت چالش ها
@Haajm
✅ موسسه حامیان فردا در راستای ماموریت خود ( کاهش پایدار فقر و نابرابری، از مسیر ارائه خدمات با کیفیت «تحقیقاتی»، «مشاوره ای»، و «آموزشی» به کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی فعال در این حوزه) سعی کرد با برگزاری این کنفرانس در قالب ۱۳ سخنرانی و با ارائه ۳۹ درس کاربردی، به پرسش های کلیدی سمن ها برای کاهش لطمات در دوران تحریم و بحران اقتصادی پاسخ دهد.

✅ محمد درویش، مدیر عامل موسسه حامیان جامعه مدنی(حجم)، سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و محدثه رزاقی مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین از جمله سخنرانان در این کنفرانس بودند.

👈🏻 برای خواندن متن کامل روی “INSTANT” بزنید: bit.ly/2QQrEya

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید