🌎 رکورد فرونشست زمین را شکستیم آب هم از آب تکان نخورد❗️

🌎 رکورد فرونشست زمین را شکستیم آب هم از آب تکان نخورد❗️

محمد درویش، فعال محیط زیست :
🔹در حالی که اتحادیه اروپا فرونشست زمین به اندازه ۴ میلیمتر را بحرانی می داند ما در سال ۲۰۱۵ در دشت فسا ۵۴ سانتیمتر فرونشست زمین داشتیم و آب هم از آب تکان نخورد و هیچ صدایی از جایی بلند نشد

✅ @akhbar_fouri

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید