🔴 #شاهوار همچنان خراشیده شده و هم شیره‌اش کشیده و هم خونش مکیده می‌شود! سازمان‌های مردم‌نهاد در #شاهرود، به حق تاکنون شاهکار کرده‌اند، همانگونه که آنقدر مقاومت کرده و بر مطالبات خویش پای‌فشردند تا #جنگل_ابر را از گزند یک جاده مخرب نجات داده و برای همیشه به سیاهه مناطق حفاظت‌شده افزوده شد. اینک نیز می‌توانند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در اصل ۵۰ قانون اساسی و ماده۶۶ آیین‌دادرسی، از اصل هشتم قانون اساسی سود برده و اجازه تداوم یک مُنکر بزرگ را ندهند. همچنین ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده می‌تواند در چنین بزنگاه‌هایی به کمک آید.

🇮🇷: @darvishnameh

🔴 #شاهوار همچنان خراشیده شده و هم شیره‌اش کشیده و هم خونش مکیده می‌شود! سازمان‌های مردم‌نهاد در #شاهرود، به حق تاکنون شاهکار کرده‌اند، همانگونه که آنقدر مقاومت کرده و بر مطالبات خویش پای‌فشردند تا #جنگل_ابر را از گزند یک جاده مخرب نجات داده و برای همیشه به سیاهه مناطق حفاظت‌شده افزوده شد. اینک نیز می‌توانند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در اصل ۵۰ قانون اساسی و ماده۶۶ آیین‌دادرسی، از اصل هشتم قانون اساسی سود برده و اجازه تداوم یک مُنکر بزرگ را ندهند. همچنین ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده می‌تواند در چنین بزنگاه‌هایی به کمک آید.

🍀به امید یک شاهکارِ دیگر در شاهوار و توسط شاهرودی‌های عزیز.☘

www.mehrnews.com/news/4450019

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید