🍀 #جنگلانه یکبارِ دیگر و همچنان عاشقانه می‌آید تا رویشگاه‌های جنگلی وطن را به سهم خویش مرمت کنیم. درود بر آنهایی که در این هم‌افزایی بزرگ مردمی در جای‌جای ایران عزیز مشارکت می‌کنند.

🇮🇷: @darvishnameh

🍀 #جنگلانه یکبارِ دیگر و همچنان عاشقانه می‌آید تا رویشگاه‌های جنگلی وطن را به سهم خویش مرمت کنیم. درود بر آنهایی که در این هم‌افزایی بزرگ مردمی در جای‌جای ایران عزیز مشارکت می‌کنند.

🔻وعده ما: ۳۰ آذر ۱۳۹۷🔻

@jangalaneh

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید