🔴 وقتی از نشستِ زمین سخن می‌گوییم؛ دقیقاً کدام فاجعه خاموش را زنهار می‌دهیم؟! 🔴

🔴 وقتی از نشستِ زمین سخن می‌گوییم؛ دقیقاً کدام فاجعه خاموش را زنهار می‌دهیم؟! 🔴

✍ اینجا دشت #ارسنجان در پنج کیلومتری ابتدای حریم تالاب بین‌المللی #طشک و دریاچه #بختگان است؛ نگاه کنید چگونه سکوت کردیم و اجازه غارت سفره‌های آب‌زیرزمینی را دادیم تا اینک به چنین مصیبتی گرفتار آمدیم؛ مصیبتی که طبیعت #استان_فارس برای درمانش، دستکم به ۵۰ تا ۷۰هزارسال زمان نیاز دارد! آیا آیندگان ما را می‌بخشند؟!

#فرونشست_مادر_بحران‌ها

🇮🇷: @darvishnameh

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید