✅ دانشجو چگونه می‌تواند در عینِ کاوش دانش، کمال‌گرایی محیط‌زیستی و کنشگری حرکت‌دهنده باشد؟ ✅

✅ دانشجو چگونه می‌تواند در عینِ کاوش دانش، کمال‌گرایی محیط‌زیستی و کنشگری حرکت‌دهنده باشد؟ ✅

✍ هر زمان که با دو قشر – معلم‌ها یا دانشجویان – گفتگو می‌کنم، احساس می‌‌گوید: مگر می‌شود کسی هفت‌دانگ یک سخنرانی را با جان و دلش گوش دهد و انرژی مثبتش را چون ایشان به سخنران بازتاباند؟

🔻درست مثل چند روز پیش که در #دانشگاه_امیرکبیر تهران نفهمیدم چگونه حدود سه‌ساعت با دانشجویان اغلب اصفهانی با گرایش‌هایی عموماً فنی؛ بی‌پرده، شفاف و امیدبخش سخن گفته و سخن شنیدم. این جوانان، امیدها و #بهانه_های_سرکردن_زمستان من و ما هستند …

🇮🇷: @darvishnameh

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید