🔴 مشکلات سد گتوند به کمک سیلاب‌های اخیر کم شد! آیا این خبر خوبی است؟ 🔴

🔴 مشکلات سد گتوند به کمک سیلاب‌های اخیر کم شد! آیا این خبر خوبی است؟ 🔴

🇮🇷: @darvishnameh

✍ سرانجام کابوسی که نگران وقوعش بودیم، رخ داد و مدیریت #سدگتوند اینک چاره‌ای جز رهاسازی آب ندارد. اما از آنجا که به دلیل نگرانی از تشدید شوری کارون، همواره در طول چندسال اخیر ارتفاع مخزن گتوند در بیشینه ممکن بود؛ بنابراین، این ادعا که سد گتوند سیلاب‌های اخیر را مهارکرده از واقعیت بسیار دور است. نکته مهم‌تر آنکه رهاسازی نمک‌ها با این توجیه رخداده که چون حجم سیلاب‌ها زیاد است و فصل کشاورزی هم نیست، در نتیجه آسیبی به اراضی کشاورزی نمی‌زند و شوری گتوند در خلیج‌فارس تخلیه شده و ما هم از شر نمک‌های انباشته‌شده مخزن سد سرانجام بی‌سروصدا خلاص می‌شویم. درحالیکه همه می‌دانیم چنین نیست و به دلیل تجاوزهای متعدد به بستر سیلابی رودخانه کارون، اینک در بسیاری از مناطق، جریان رودخانه سرریز کرده و درنتیجه نمک سدگتوند اراضی قابل‌توجهی را متاثر خواهد کرد. به زبان ساده‌تر، یک نابخردی بزرگ در جانمایی غلط سد گتوند، امروز سبب شده تا از فرصت سیل برای نمک‌شویی #جلگه_خوزستان نه‌تنها نتوانیم بهره بریم، بلکه عملاً سیل گتوند #نمک‌پاشی کرد!

https://asriran.com/fa/news/660698

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید