♦️۹شهر ایران که در ۳روز گذشته بیشترین باران را دریافت کرده‌اند!♦️

♦️۹شهر ایران که در ۳روز گذشته بیشترین باران را دریافت کرده‌اند!♦️

✍ لحظاتی پیش، کارشناس هواشناسی در #شبکه_خبر نام این شهرها را با عنوان پرباران‌ترین سکونت‌گاه‌های ایرانی در ۷۲ ساعت اخیر به شرح زیر اعلام کرد:

۱⃣ نورآباد ؛ ۱۶۶ میلی‌متر

۲⃣ نهاوند ؛ ۱۶۰ میلی‌متر

۳⃣ الشتر ؛ ۱۵۵ میلی‌متر

۴⃣ کنگاور ؛ ۱۵۱ میلی‌متر

۵⃣ کوهرنگ ؛ ۱۴۹ میلی‌متر

۶⃣ فامنین ؛ ۱۴۹ میلی‌متر

۷⃣ تویسرکان ؛ ۱۴۶ میلی‌متر

۸⃣ بروجرد ؛ ۱۳۶ میلی‌متر

۹⃣ خرم‌آباد ؛ ۱۳۶ میلی‌متر

🔻 نکته تامل‌برانگیز آنکه همان‌طور که مشاهده می‌شود، میزان خسارت‌های وارده به ۹شهر یادشده، دقیقاً متناسب با میزان ریزش‌های آسمانی آنها نبوده و شهرهایی که بارندگی کمتری را دریافت کرده‌اند، بعضاً خسارت‌های بیشتری را هم متحمل شده‌اند؛ موضوعی که مفصلاً باید به آن پرداخت و می‌تواند موضوع پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشجویان و محققین مرتبط باشد.

#پرباران‌ترین_شهرهای_ایران
#سیل

🇮🇷: https://t.me/darvishnameh

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید