🔴 آیا بارندگی‌های اخیر، کسری آبخوان‌ها را ترمیم می‌کند؟ 🔴

🔴 آیا بارندگی‌های اخیر، کسری آبخوان‌ها را ترمیم می‌کند؟ 🔴

🇮🇷: @darvishnameh

✍ خیلی‌ها از شنیدن پاسخم به این پرسشِ #مسعودبربر، خبرنگار #خبرگزاری_مهر شگفت‌زده یا بهت‌زده شدند! شما چطور؟

http://mehrnews.com/news/4579604

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید