🔴 اگر مستند لیلا فولادوند را دیدیم و شرم نکردیم، در انسان‌بودن خود شک کنیم! 🔴

🔴 اگر مستند لیلا فولادوند را دیدیم و شرم نکردیم، در انسان‌بودن خود شک کنیم! 🔴

🇮🇷: @darvishnameh

✍ این دست‌های آلوده، فقط دست‌های آن شهرداران، نمایندگان شورای شهر، نمایندگان مجلس، نهادهای بازرسی و نظارتی، معماران، مالکین و ساکنانِ #برج‌باغ‌های_تهران نیست! بلکه دست‌های آلوده‌ی همه ماست؛ همه مایی که دست‌کم می‌توانستیم به این جنایت اعتراض کرده، فریادزده و خاموش ننشینیم؛ اما سکوت کرده، خود را به ندیدن زده و یا اینگونه خود را راضی کردیم که مگر کسی هم به حرفِ ما گوش می‌دهد؟

https://telewebion.com/episode/2008604

🔻این مستند را نه فقط شهروندانِ تهرانی، نه فقط اعضای کنونی شورای شهر تهران، نه فقط #پیروزحناچی، نه فقط #حسن‌روحانی – که دیروز از وجود مجوز ساخت چند خانه در مسیر رود شگفت‌زده و به خشم آمده بود! – نه فقط مقام معظم رهبری که بارها زنهارداده حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه هم حق ندارید یک درخت را قطع کنید – بلکه همه مردم ایران باید بارها و بارها ببینند؛ به ویژه آن بخشی را که با عکس‌های هوایی درمی‌یابیم چگونه چندهزارهکتار از باغ‌های ارزشمند شهر آرام آرام و در کمتر از چندسال محو شدند و به جایش برج و مال سربرآورد …

🔻نباید اجازه دهیم دوباره ۶۲ باغ دیگر در تهران چنین فرجام شومی را تجربه کنند؛ ما نباید به دست خود گورِ خود را بکنیم، باور کنید #خودکشی احمقانه‌ترین اقدام در هر مسلک و مرامی است! نیست؟

https://t.me/darvishnameh/8228

🔹اگر با دست‌های آلوده همراه نیستید، صدای #محمددرویش باشید و نشرش دهید …🔹

#نه_به_باغ‌کشی_درتهران
#لیست‌امید_ناامیدمان_نکن
#دست‌های_آلوده
#لیلافولادوند
#نه_به_برج‌باغ

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید