امیدوارم انجمن به این بی‌قانونی آشکار با قاطعیت و به سرعت واکنش نشان دهد.

امیدوارم انجمن به این بی‌قانونی آشکار با قاطعیت و به سرعت واکنش نشان دهد.

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید