🔴 مطالبه ما از لیست امید در شورای شهر تهران: بگذارید روددره‌های تهران، روددره باقی بمانند؛ نه یک آجر بیشتر و نه یک گیاه کمتر! 🔴

🔴 مطالبه ما از لیست امید در شورای شهر تهران: بگذارید روددره‌های تهران، روددره باقی بمانند؛ نه یک آجر بیشتر و نه یک گیاه کمتر! 🔴

🇮🇷: @darvishnameh

✍ تهران، روزگاری نه‌چندان دور برخوردار از هفت کولرِ حدوداً ۴۰کیلومتری به نام #روددره بود که از #وردآورد تا #جاجرود، نسیم و رطوبت خنکِ البرز جنوبی را به دشت و مخروط‌افکنه ۷۵هزارهکتاری‌اش انتقال می‌داد. اما مدیریت حاکم بر کلان‌ترین شهر ایران، در طول نیم‌قرن اخیر حریم روددره‌ها را از ۱۹۰۰هکتار به کمتر از ۸۰۰ هکتار کاهش داد؛ بسترش را سیمان‌اندود کرد و مسیرش را با بزرگ‌راه‌های شرقی/غربی پایتخت عملاً سد کرد.

🔻مشروح این گفتگوی داغ بین #زهرا_صدراعظم‌نوری، #سیدامیر_منصوری و نگارنده در گالری هنر و پژوهش #نظرگاه را در نشانی زیر می‌توانید گوش دهید:

#برای_نجات_تهران_روددره‌ها_را_نجات_دهیم
#لیست_امید

https://t.me/NazargaahGallery/537

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید