🔺اطفای حریق جنگل‌، توجیه اقتصادی ندارد؟🔺

🔺اطفای حریق جنگل‌، توجیه اقتصادی ندارد؟🔺

#محمد_درویش #روزنامه_شرق- چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸- صفحه ۱۶

🇮🇷: @darvishnameh

✍ وقتی خبرنگار روزنامه ارگان دولت، نظر نگارنده را درباره سخنان اخیر #عیسی_کلانتری جویا شد، تازه دریافتم ماجرا حقیقت داشته است و واقعاً عالی‌ترین مقام متولی محیط‌‌زیست ایران نه اعتقادی به حفاظت از جنگل‌ها در مواجهه با خطر آتش‌سوزی دارد، نه برایش توجیه اقتصادی قایل است و نه بر این باور است که ریشه اغلب آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع‌ طبیعی، متأثر از عملکردهای سهوی یا عمدی انسانی است. راستش با چنین دیدگاهی، همین که هنوز چیزی به نام جنگل را می‌توان در کشور دید، باید خدا را شکر کرد. کاش عیسی کلانتری درمی‌یافت در موقعیت کشور ایران، هیچ مؤلفه‌ای همچون وجود جنگل‌های انبوه نمی‌تواند به تولید اکسیژن، ترسیب کربن، تنوع‌زیستی، حفظ آب و خاک و مهار سیل و آلودگی هوا کمک کند. جنگل‌ها در حقیقت به همراه تالاب‌ها در شمار ارزشمندترین پاره از قلمرو وطن هستند که فقط هفت‌ درصد خاک ایران را دربر گرفته‌اند. به نحوی که سهم هر ایرانی کمتر از یک‌چهارم سهم هر شهروند کره زمین، یعنی هجده‌صدم هکتار است. چگونه ممکن است مقامی که باید دلسوزترین و مسئولیت‌پذیرترین فرد در حراست از مایملک محیط‌زیستی کشور باشد، این‌گونه آتش‌سوزی اندک‌جنگل‌های باقی‌مانده را طبیعی، عادی و پیش‌پاافتاده قلمداد کرده و از رسانه‌ها می‌خواهد متوهمانه دنبال مقصر نباشند؛ آن هم در شرایطی که همه کارشناسان دلیل بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌های اخیر را عامل انسانی می‌دانند. کاش آقای کلانتری درمی‌یافت فقط در سیل اخیر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه خورد و ۱۴ هزار کیلومتر راه از بین رفت؛ رخداد ویرانگری که اگر پوشش‌های جنگلی و مرتعی ما فدای کشاورزی و دام‌پروری ناپایدار و غیراصولی و تغییرکاربری‌های آزمندانه نشده بود، هرگز در چنین ابعادی به وقوع نمی‌پیوست. با چنین مسئولی در رأس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، آیا بهتر نیست نهاد جدیدی به نام «سازمان حفاظت از محیط‌ نیست» یا «سازمان حفاظت از سوتی‌های محیط ‌زیست» تشکیل دهیم؟!

#سازمان_محیط_نیست
#سازمان_حفاظت_از_سوتی‌های_محیط‌‌زیست

http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/223606/%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید