🔹آموزش نیاز اصلی ارتقای فرهنگ دوستی با محیط زیست🔹

🔹آموزش نیاز اصلی ارتقای فرهنگ دوستی با محیط زیست🔹

🇮🇷: @darvishnameh

✍ به گزارش گروه فیلم و صوت پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ کارشناساسان محیط زیست معتقدند: اگر می‌خواهیم شاهد خشونت علیه حیوانات و طبیعت نباشیم، باید فرهنگ دوستی و حفظ حرمت محیط‌زیست را از مهد کودک‌ها بنیان نهیم:

▫http://iann.ir/?media=ویدئو-آموزش-نیاز-اصلی-ارتقای-فرهنگ-دوس

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید