♦️چرا فقط ۳۰۷هزار هکتار؟!♦️

♦️چرا فقط ۳۰۷هزار هکتار؟!♦️

🇮🇷: @darvishnameh

✍ هیرکانی ثبت جهانی شد؛ اما چرا کمتر از یک‌پنجمِ آن؟ آیا کسی هست که پیامِ نهفته در این ثبت را درنیافته باشد؟!

#هیرکانی
#یونسکو
#شبکه_سوم
#محمد_درویش

برنامه “بیا تا قدر جنگل را بدانیم – محمد درویش” رو تو تلوبیون ببین

http://telewebion.com/episode/2067648

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید