✍ در یادداشت بعدی‌ام در ستون قلم سبز شرق، از سرنوشت وزیر محیط‌زیست ژاپن به فاصله چند روز پس از این اظهارنظر، شگفت‌زده خواهید شد!

✍ در یادداشت بعدی‌ام در ستون قلم سبز شرق، از سرنوشت وزیر محیط‌زیست ژاپن به فاصله چند روز پس از این اظهارنظر، شگفت‌زده خواهید شد!

🇮🇷: @darvishnameh

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید