🔻با بلندقامت‌ترین موجود زنده ایران آشنا شوید!🔻

🔻با بلندقامت‌ترین موجود زنده ایران آشنا شوید!🔻

🇮🇷: @darvishnameh

✍ پس از شناسایی و معرفی کهنسال‌ترین موجود زنده ایران در ارتفاعات شهرستانک – یک پایه ماده درخت اُرس با عمر ۲۸۵۰سال – که پیشتر در #مهار_بیابان‌زایی معرفی کرده بودم؛ اینک همکاران عزیزم در بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و پژوهشگرانِ بخش منابع‌طبیعی در استان مازندران – دکتر #احسان_ساداتی و همکاران‌شان – موفق شده‌اند تا بلندقامت‌ترین درخت ایران را شناسایی کرده و دیروز – ۱۰ مهر ۹۸ – با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، رسماً ثبت ملی شد. این درخت بلوط که در جنگل‌های ارتفاعات شهرستان بابل شناسایی شده است، از نوع #بلندمازو با ارتفاع شصت‌متر و چهل‌ سانتی‌متر است. همچنین قطر این درخت در ارتفاع برابرسینه چهار متر و نودسانتیمتر و سن تقریبی آن ششصد سال برآورد شده و در ارتفاع یک‌هزار و دویست و پنج‌متر از سطح دریا مستقر است. به گفته دکتر #رضا_اخوان – عکس دوم – این درخت قطعاً مرتفع‌ترین درخت ایران و مرتفع‌ترین بلوطِ موجود در کشور است و حتی ممکن است مرتفع‌ترین بلوط از نوع بلندمازو در دنیا باشد که اگر اثبات شود، امکان ثبت جهانی آن نیز وجود دارد. به سهم خود، از همه‌ی آنهایی که در راه شناسایی و حفاظتِ درخور از این کتاب‌های خطی و یگانه‌ی طبیعت ایران می‌کوشند – به ویژه #مصطفی_خوشنویس عزیز؛ نفر اول از سمت چپ در عکس نخست – قدردانی می‌کنم. بی‌شک زندگی در سرزمینی که صاحب بلندقامت‌ترین بلندمازوی جهان باشد، طعمِ دیگری دارد. کاش قدر این موهبت‌ها را بدانیم و از #طرح_تنفس_جنگل سزاوارانه‌تر حمایت کنیم. این درختان فخر فلات ایران‌زمین بوده و با اعمال مدیریتی خردمندانه چون یک صندوق ارزی پایدار می‌توانند در قلب میراث طبیعی مشترک یونسکو در هیرکانی، برای وطن پول تولید کنند.

#بلندقامت_ترین_درخت_ایران
#هیرکانی
#بهانه_های_سرکردن_زمستان

View this post on Instagram

. . 🔻با بلندقامت‌ترین موجود زنده ایران آشنا شوید!🔻 . ✍ پس از شناسایی و معرفی کهنسال‌ترین موجود زنده ایران در ارتفاعات شهرستانک – یک پایه ماده درخت اُرس با عمر ۲۸۵۰سال – که پیشتر در #مهار_بیابان‌زایی معرفی کرده بودم؛ اینک همکاران عزیزم در بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و پژوهشگرانِ بخش منابع‌طبیعی در استان مازندران – دکتر #احسان_ساداتی و همکاران‌شان – موفق شده‌اند تا بلندقامت‌ترین درخت ایران را شناسایی کرده و دیروز – ۱۰ مهر ۹۸ – با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، رسماً به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد. این درخت بلوط که در جنگل‌های ارتفاعات شهرستان بابل شناسایی شده است، از نوع #بلندمازو با ارتفاع شصت‌متر و چهل‌ سانتی‌متر است. همچنین قطر این درخت در ارتفاع برابرسینه چهار متر و نودسانتیمتر و سن تقریبی آن ششصد سال برآورد شده و در ارتفاع یک‌هزار و دویست و پنج‌متر از سطح دریا مستقر است. به گفته دکتر #رضا_اخوان – عکس دوم – این درخت قطعاً مرتفع‌ترین درخت ایران و مرتفع‌ترین بلوطِ موجود در کشور است و حتی ممکن است مرتفع‌ترین بلوط از نوع بلندمازو در دنیا باشد که اگر اثبات شود، امکان ثبت جهانی آن نیز وجود دارد. به سهم خود، از همه‌ی آنهایی که در راه شناسایی و حفاظتِ درخور از این کتاب‌های خطی و یگانه‌ی طبیعت ایران می‌کوشند – به ویژه #مصطفی_خوشنویس عزیز؛ نفر اول از سمت چپ در عکس نخست – قدردانی می‌کنم. بی‌شک زندگی در سرزمینی که صاحب بلندقامت‌ترین بلندمازوی جهان باشد، طعمِ دیگری دارد. کاش قدر این موهبت‌ها را بدانیم و از #طرح_تنفس_جنگل سزاوارانه‌تر حمایت کنیم. این درختان فخر فلات ایران‌زمین بوده و با اعمال مدیریتی خردمندانه چون یک صندوق ارزی پایدار می‌توانند در قلب میراث طبیعی مشترک یونسکو در هیرکانی، برای وطن پول تولید کنند. . 🔹️نشانی یادداشتم درباره کهنسال‌ترین درخت اُرس در #شهرستانک: https://mohammaddarvish.com/desert/archives/8761 . #بلندقامت_ترین_درخت_ایران #هیرکانی #بهانه_های_سرکردن_زمستان .

A post shared by Mohammad Darvish (@darvish.mohammad) on

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید