🔻چرا خطر کشت و صنعت‌های بزرگ برای پایداری بوم‌شناختی سرزمین بیشتر است؟🔻

🔻چرا خطر کشت و صنعت‌های بزرگ برای پایداری بوم‌شناختی سرزمین بیشتر است؟🔻

🇮🇷: @darvishnameh

✍ در تازه‌ترین یادداشتم در ستون قلم سبز روزنامه شرق کوشیدم تا با استفاده از تجربه‌های جهانی شرح دهم که چرا حمایت از کشاورزی‌های کوچک و نزدیک با طبیعت خردمندانه‌تر و اقتصادی‌تر از توسعه‌ی کشت‌و‌صنعت‌های بی‌دروپیکر، بزرگ و افسارگسیخته است؟

https://greenpeace.de/themen/waelder/urwaelder/gen-soja-gegen-guerteltier

#ستون_قلم_سبز
#روزنامه_شرق
#خطر_کشت_و_صنعتهای_بزرگ

http://sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/240264/صنعت‌های-بزرگ-تهدید-پایداری-حیات

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید