ابلاغ برنامه راهبردي بيابان به تمامي نهادهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي

ابلاغ وزير

    سرانجام، محمّدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي طي يك ابلاغ رسمي، مفاد سند برنامه راهبردي بيابان را از طريق معاون پژوهشي خويش – دكتر جهانگير پرهمت –  به صورت رسمي ابلاغ كردند تا از ابتداي سال 1388، تمامي برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و تحقيقاتي بر مبناي محتواي اين سند مورد نظارت و ارزيابي قرار گرفته و اعتبار ريالي مورد نظر آن تأمين شود.

 

ابلاغ سند راهبردي بيابان توسط دكنر پرهمت

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید