🖤با یکصد و هفتاد و شش نهال بلوط، بذر مهر، صلح و امید بکاریم تا عشق، اتحاد و ژینایی را برای ایران‌بانو بیمه کنیم🖤

🖤با یکصد و هفتاد و شش نهال بلوط، بذر مهر، صلح و امید بکاریم تا عشق، اتحاد و ژینایی را برای ایران‌بانو بیمه کنیم🖤

🇮🇷: @darvishnameh

✍ الگِن جایی در سرشاخه‌های مارون در قلب زاگرس، آبادبومی است با مردمانی ساده، بی‌ادعا و درویش که عاشقانه سرود امید و رویش را سرداده‌اند و بدون آنکه منتظرِ هیچ قهرمانی با اسب سفید شوند، آستین همت بالا زده تا زخم‌های زاگرس را در حد بضاعت خویش التیام بخشند. آنها تا این لحظه یکی از بزرگ‌ترین مناطق حفاظت‌شده‌ی مردمی ایران به وسعت هزارهکتار را به ثبت رسانده‌اند تا به همه‌ی افرادی که دل‌نگرانِ اُفتِ ژینایی این خاکِ اساطیری هستند، بگویند: به جای نفرین کردن، به جای دشنام‌فرستادن، به جای انتقام‌گرفتن و به جای تسلیم‌شدن، می‌توان حرکت کرد و خانه‌ی پدری، سرزمین مادری و ایران‌بانو را در قلمرویی که توانش را داریم، از نو ساخت …

🔹️ اینک همه‌ی ایران در اندوه و ماتم عروجی باورنکردنی و به شدت تلخ عزادار است؛ تلخی بهت‌آوری که کتمان سه‌روزه رهبران کشور، زهرِ آن را جانکاه‌تر کرده است. این حقِ ماست که از این همه بی‌مبالاتی، تناقض و دروغگویی خشمگین باشیم؛ اما به عنوان یک کنشگرِ طبیعت ایران که عمرش را در پای روشنگری برای تاب‌آوری دوباره‌اش مصروف کرده، ترجیح می‌دهم فارغ از ملیت، جنسیت، طبقه اجتماعی، مذهب و تحصیلاتِ آنهایی که در آن پروازِ سرخ جسم‌شان به ناحق متلاشی شد، از آن مصیبت فرصتی برای رویش دوباره، همدلی و پایان دادن به نفرت‌افکنی آفریده و روحِ آنها را در بالادستِ خوزستان عزیز، در زاگرس مهربان زنده و سبز نگه‌دارم. چنین است که همراه با شراره، سعید، شقایق، بنیامین و همه‌ی اهالی عزیز الگِن و حامیان مهربانش در جای جای ایران و جهان، پرچم امید را همچنان در اهتزاز نگه داشته و با نام و مشخصات کامل درگذشتگان، برای آن یکصد و هفتاد و شش عزیزِ سفرکرده، منزلگاهی سبز در سرشاخه‌های مارون بنا خواهیم کرد؛ منزلگاهی که همه می‌توانند با مراجعه به صفحه #سعید_انصاریان در داخل کشور و صفحه #شراره_شرفه در خارج از کشور در برپایی‌اش مشارکت کنند و ما را از نقطه نظرات خویش آگاه سازند. دوست دارم روزی را ببینم که خانواده خلبان و خدمه‌ی بوئینگ اوکراینی به همراه دیگر بازماندگان به الگِن آمده‌اند تا در جشن کاشت آخرین بلوط شرکت کرده و جهانیان با چشمان خود معجزه‌ی الگن را درک کنند که چگونه یک جوان با باور، عشق و خردمندی دومیلیون بلوط به مجموعه‌ی بلوط‌های زاگرس در طول بیست‌سال افزود و قلب این رویشگاه – با ۱۷۶ نهال بیست‌ساله – در سیاهی جنگل به سوی نور همچنان فریاد می‌کشد. خلاصه اینکه می‌خواهیم به قول روانشاد #توران_میرهادی عزیز: غمِ بزرگ را به کار بزرگ بدل سازیم.

#معجزه_الگن
#سقوط_تلخ
#هواپیمای_اوکراینی

View this post on Instagram

. . 🖤با یکصد و هفتاد و شش نهال بلوط، بذر مهر، صلح و امید بکاریم تا ژینایی را برای ایران‌بانو بیمه کنیم🖤 . ✍ الگِن جایی در سرشاخه‌های مارون در قلب زاگرس، آبادبومی است با مردمانی ساده، بی‌ادعا و درویش که عاشقانه سرود امید و رویش را سرداده‌اند و بدون آنکه منتظرِ هیچ قهرمانی با اسب سفید شوند، آستین همت بالا زده تا زخم‌های زاگرس را در حد بضاعت خویش التیام بخشند. آنها تا این لحظه یکی از بزرگ‌ترین مناطق حفاظت‌شده‌ی مردمی ایران به وسعت هزارهکتار را به ثبت رسانده‌اند تا به همه‌ی افرادی که دل‌نگرانِ اُفتِ ژینایی این خاکِ اساطیری هستند، بگویند: به جای نفرین کردن، به جای دشنام‌فرستادن، به جای انتقام‌گرفتن و به جای تسلیم‌شدن، می‌توان حرکت کرد و خانه‌ی پدری، سرزمین مادری و ایران‌بانو را در قلمرویی که توانش را داریم، از نو ساخت … . ✍ اینک همه‌ی ایران در اندوه و ماتم عروجی باورنکردنی و به شدت تلخ عزادار است؛ تلخی بهت‌آوری که کتمان سه‌روزه رهبران کشور، زهرِ آن را جانکاه‌تر کرده است. این حقِ ماست که از این همه بی‌مبالاتی، تناقض و دروغگویی خشمگین باشیم؛ اما به عنوان یک کنشگرِ طبیعت ایران که عمرش را در پای روشنگری برای تاب‌آوری دوباره‌اش مصروف کرده، ترجیح می‌دهم فارغ از ملیت، جنسیت، طبقه اجتماعی، مذهب و تحصیلاتِ آنهایی که در آن پروازِ سرخ جسم‌شان به ناحق متلاشی شد، از آن مصیبت فرصتی برای رویش دوباره، همدلی و پایان دادن به نفرت‌افکنی آفریده و روحِ آنها را در بالادستِ خوزستان عزیز، در زاگرس مهربان زنده و سبز نگه‌دارم. چنین است که همراه با شراره، سعید، شقایق، بنیامین و همه‌ی اهالی عزیز الگِن و حامیان مهربانش در جای جای ایران و جهان، پرچم امید را همچنان در اهتزاز نگه داشته و با نام و مشخصات کامل درگذشتگان، برای آن یکصد و هفتاد و شش عزیزِ سفرکرده، منزلگاهی سبز در سرشاخه‌های مارون بنا خواهیم کرد؛ منزلگاهی که همه می‌توانند با مراجعه به صفحه #سعید_انصاریان در داخل کشور و صفحه #شراره_شرفه در خارج از کشور در برپایی‌اش مشارکت کنند و ما را از نقطه نظرات خویش آگاه سازند. دوست دارم روزی را ببینم که خانواده خلبان و خدمه‌ی بوئینگ اوکراینی به همراه دیگر بازماندگان به الگِن آمده‌اند تا در جشن کاشت آخرین بلوط شرکت کرده و جهانیان با چشمان خود معجزه‌ی الگن را درک کنند که چگونه یک جوان با باور، عشق و خردمندی دومیلیون بلوط به مجموعه‌ی بلوط‌های زاگرس در طول بیست‌سال افزود و قلب این رویشگاه – با ۱۷۶ نهال بیست‌ساله – در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می‌کشد. . #معجزه_الگن #سقوط_تلخ #هواپیمای_اوکراینی . .

A post shared by محمد درویش | Mohammad Darvish (@darvish.mohammad) on

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید