🔻ماجرای سیلِ کم‌سابقه در بلوچستان در صفحه نخست فرهیختگان!🔻

🔻ماجرای سیلِ کم‌سابقه در بلوچستان در صفحه نخست فرهیختگان!🔻

🔹️بخوانیم و بیاندیشیم تا تکرار نکنیم!

🇮🇷: @darvishnameh

✍ چه درس‌هایی از این سیل می‌توان گرفت؟ آیا اگر سدهای بیشتر می‌ساختیم، ابعاد خسارت‌ها کمتر می‌شد؟ وقتی می‌گوییم دوره برگشت این سیل ۲۰۰ ساله بوده، از عظمتش تصویرسازی می‌شود و نه از زمان دقیق وقوعش؛ چون ممکن است در دو سالِ پیاپی چنین سیلی را شاهد باشیم و آنگاه تا ۴۰۰ سال بعد، دیگر تکرار نشود. دست آخر آنکه نشانزدهای مثبت این سیل برای سال آبی آینده در جنوب کرمان، شرق هرمزگان و بلوچستان چیست؟

#سیل_بلوچستان

http://farhikhtegandaily.com/newspaper/5960/1/&page=170630

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید