🔻از مرز ۱۳۰ دوچرخه گذشتیم! 🔻

🔻از مرز ۱۳۰ دوچرخه گذشتیم! 🔻

@gharaaresabz
@seshaanbe
@environ_concerns
@sopskf
🇮🇷: @darvishnameh

✍ در میانِ همه‌ی خبرهایی که بوی مرگ، خشونت، ویرانی، انتقام، جنگ، بی‌اعتمادی و سقوط سرمایه اجتماعی می‌دهد؛ پویش نوچرخه همچنان با همتِ عزیزترین مردمانِ ساکن زمین – هموطنانِ شریف‌مان – به امید و آینده لبخند می‌زند و توانسته هزینه خرید ۱۳۰ دوچرخه را تا این لحظه تامین کند. در گزارش ساده و صمیمانه‌ی حسین آخانی عزیز درنگ کرده و تا می‌توانیم، بکوشیم در آستانه نوروز ۱۳۹۹ کودکان و نوجوانان بیشتری را در آق‌قلا، ترکمن‌صحرا، معمولان، پلدختر، سرپل ذهاب، دیشموک، الگِن، پاقلات، جکی‌کور، باهوکلات، سنگان، سردشت، قلعه‌تل و … شاد کنیم:

#پویش_نوچرخه

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید