♦️چهل دقیقه گفتگو برای آنکه درک کنیم چرا خطر خشکسالی مدیریتی از خطر خشکسالی در ایران بیشتر است؟!♦️

♦️چهل دقیقه گفتگو برای آنکه درک کنیم چرا خطر خشکسالی مدیریتی از خطر خشکسالی در ایران بیشتر است؟!♦️

🇮🇷: @darvishnameh

✍ آیا مشکلِ ما کشاورزی است؟ آیا بیشترین هدررفتِ آب در بخش کشاورزی رخ می‌دهد؟ تکلیف ما با صادرات آب مجازی چیست؟ آیا ما باید در گندم خودکفا باشیم؟ آیا فرقی هست بین خام‌فروشی در حوزه نفت، سنگ‌های معدنی، آب یا خاک؟ سدسازی این وسط نمادِ چیست؟ چرا نباید به صورت مطلق با سدسازی مخالفت کرد؟ و اصولاً ما به چقدر سد در این مملکت نیاز داریم؟ اصولاً چرا به فلاکتِ آبی رسیدیم؟ سهمِ تنگناهای جغرافیایی، تغییرات اقلیمی، خشکسالی مدیریتی و افزایش جمعیت در این فلاکت چقدر است؟ چرا آبخوانداری را جدی نگرفتیم؟ سد کُریت این وسط چه می‌گوید و چرا نحوه‌ی برخورد ما با آن، می‌تواند یک کلیدواژه در ریشه‌ی عقب‌ماندگی ما و استیلای اقتصاد بادآورده، مکتب نوسازی و آزار هلندی باشد؟!

🔹️ گفتگوی محمدرضا عباسیان با نگارنده را به صورت کامل می‌توانید در #درویش‌نامه و در سه‌بخش به نشانی‌های زیر تماشا کنید:

https://t.me/darvishnameh/8987
https://t.me/darvishnameh/8988
https://t.me/darvishnameh/8989

#خشکسالی_مدیریتی
#سیدآهنگ_کوثر
#آبخوانداری
#سد_کریت
#طبس
#برنامه_تلویزیونی_دوران
#شبکه_مستند
#خشکسالی_مدیریتی
#سدسازی
#صادرات_آب_مجازی

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید