🔻برای مقابله‌ی اثربخش‌تر با کرونا، لطفاً این پرسشنامه مهم را تا می‌توانید تکمیل کرده و نشر دهید!🔻

🔻برای مقابله‌ی اثربخش‌تر با کرونا، لطفاً این پرسشنامه مهم را تا می‌توانید تکمیل کرده و نشر دهید!🔻

🇮🇷: @darvishnameh

✍ انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، به منظور طراحی مداخله روانی اجتماعی برای مقابله با #کروناویروس نیاز دارد تا این پرسشنامه تا آنجا که امکان دارد منتشر و تکمیل شود.

🙏لطفاً چند دقیقه وقت گذاشته، تکمیلش کنیم و نشرش دهیم🙏

#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم

💢 www.swi.ir/coronavirus

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید