🔻چرا با مالچ‌پاشی در خوزستان مخالفیم؟!🔻

🇮🇷: @darvishnameh

🔻چرا با مالچ‌پاشی در خوزستان مخالفیم؟!🔻

✍ گزارش مشروح خبرگزاری مهر را بخوانید و اگر شما هم در شمارِ مخالفین مالچ‌پاشی هستید، لطفاً آنقدر این گزارش را دست به دست بچرخانید تا برسد به دست مسوولانی که قدرت توقف مرگ‌پاشی در طبیعت خوزستان را به بهانه‌ی مالچ‌پاشی و تثبیت شن‌های روان دارند.

#نه_به_مالچپاشی
#بنویسید_مالچپاشی_بخوانید_مرگپاشی

https://mehrnews.com/news/4881649/مالچ-پاشی-احیاء-یامرگ-طبیعت-نقدمخالفان-به-طرحی-که-جایگزین-ندارد

در صورت عدم مشاهده پست، دکمه ی “ادامه مطلب” را کلیک کنید

موافق(1)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید