🔻پاسداشتِ نیکوکاری، بازداشت نیست!🔻

🔻پاسداشتِ نیکوکاری، بازداشت نیست!🔻

🇮🇷: @darvishnameh

✍نگذاریم با تقویت بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت آن گروه از ایرانیانی که هرگز به تداوم درد و رنج هموطنان بی‌تفاوت نمانده‌اند، #مهرگریزی نهادینه شده و هزینه‌های مهرورزی غیرقابل پرداخت بنماید!

آنهایی که خود را کنشگر یا متخصص محیط‌زیست می‌دانند باید همواره در صف مقدمِ حمایت از همنوعانی باشند که آرمان‌شان کاهشِ آلامِ انسان‌هایی است که صدای دردهاشان هرگز به مرکزنشینان نمی‌رسد …

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید