یک دعوت، یک سوغاتی،یک پیشنهاد و یک تجلیل، فرصتی برای تغییر هم سرنوشتی

یک دعوت، یک سوغاتی،یک پیشنهاد و یک تجلیل، فرصتی برای تغییر هم سرنوشتی
✍️رئوف آذری

امروز،بیست و یکم تیرماه ١٣٩٩، علی رغم وضعیت بغرنج کرونایی تهران بزرگ، به دعوت دکتر رضا شجیع عزیز، به وزارت ورزش و جوانان رفتم تا تجلیلی تجربه کنم که مصداقش در ادارات دولتی معمولاً قطره چکانی است.

✳️ تجلیل حرکت و پویشی مردمی از جانب سیستمی دولتی!

این لطف را بعد از توسعه ایده “چالش جهانی بلوط”، قبلا در دوران مدیرکلی مهندس محمد درویش و ریاست خانم ابتکاردر سازمان محیط زیست نیز تجربه کرده بودم اما همه می دانید که موارد محدود و معدود و البته استثنایی اند..

فرصت غنیمت شمرده و چون همه سفرهای پیشین، #جوانه_صلح و مهربانی، سوغاتی بردم و البته یک پیشنهاد بکر هم:

♻️استفاده از نماد “جوانه بلوط صلح و مهربانی” در فدراسیون ها و بر لباس تیم های ملی چون نمادهای پلنگ ایرانی و..

استقبال درخور معاون محترم فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی از پیشنهاد و عنایت ایشان، نسبت به ایده تشکیل “بلوطبانان پا به رکاب” سردشت، ستودنی و البته درخور تأمل بود.

لوح تجلیل ایشان از این ایده، گرچه رسماً به اینجانب رسید اما حقیقتا” حق “مهندس محمد درویش”، حدود ده هزار حامی مالی، سی بلوطبان سردشتی و تمام شمار شهروندان شهرصلح و البته همه کنشگران سبزاندیش ایران زمین، به ویژه آنانی که؛

“سنت”،”صنعت”، “تکنولوژی”و”رسانه” را با “مسئول”،”فعال مدنی و زیست محیطی” و نیز “شهروندان” در کنار هم می بینند و می چینند تا ژینایی وطن و جهانشهر و زیست محیط، همدلانه پایدار بماند.

دعوت معاونت فرهنگی در کنار پیشنهاد استفاده از نماد جوانه بلوط صلح و هدیه سردشت به وزارت و تجلیل معاون وزیر از سردشت، می تواند سرآغازی باشد برای تغییری شگرف در مدیریت خردمندانه و نیز کنشگری مسئولانه، در شهر صلح و فراتر از آن در جغرافیای زاگرس و گهرسرزمینی به نام ایران…

تا بادا چنین بادا🙏
ً
🔺لینک تصویری این یادبود👇

https://t.me/Sopskf/4816

♻️لینک لوح تجلیل معاون فرهنگی و توسعه ورزش های همگانی از ایده تیم بلوطبانان پا به رکاب سردست👇

https://t.me/Sopskf/4818

🌹❤️🌹
#بنیاد_توسعه_صلح_و_مهربانی
#مهربانی_های_کوچک
#بلوطبانان_پا_به_رکاب
#محمد_درویش
#ده_هزار_حامی
#سردشت
#وزارت_ورزش_و_جوانان
#دکتر_رضا_شجیع
#سید_عبدالحمید_احمدی
#نشان_جوانه_صلح
#تجلیل_یک_پویش

@sopskf
@darvishnameh
@rezashajie
@Oaktreeloverbikers

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید