🔻چرا خطرِ تغییرکاربری مدارس به پاساژ و خواروبارفروشی کم‌اهمیت‌تر از شکل‌گیری مدارس طبیعت در دولت محیط‌زیستی حسن روحانی است؟!🔻

🔻چرا خطرِ تغییرکاربری مدارس به پاساژ و خواروبارفروشی کم‌اهمیت‌تر از شکل‌گیری مدارس طبیعت در دولت محیط‌زیستی حسن روحانی است؟!🔻

🇮🇷: @darvishnameh

✍ما هیچ … ما نگاه … اصلاً فقط خودتان برنامه صبح امروز – ۲۳تیرماه ۱۳۹۹ – پیک بامدادی رادیو ایران را گوش کنید تادریابید که چگونه در شرایطی که میانگین سرانه دانش‌آموزان ما در کلاس‌های درس بیشتر از کشور پرجمعیت هند است، اما به راحتی و به بهانه تامین مخارج و هزینه‌های مدارس، قانونی در این کشور از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته تا آموزش و پرورش بتواند یک بخش یا تمام محوطه مدرسه را تغییر کاربری داده و صاحب درآمد شود! مسیر آینده جامعه‌ای که کودکانش از مدرسه طبیعت محرومند و حاکمانش پرداختن به آن را خط قرمز می‌دانند، اما در حیاط مدرسه بوتیک و لبنیات‌فروشی و … وجود دارد، مسلماً به سمت پایداری و تاب‌آوری بیشتر حرکت نخواهد کرد. نگویید که نگفتم!

#خطر_مدرسه_طبیعت_بیشتر_از_تغییر_کاربری_مدارس

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید