🔻کتابفروشی شکسپیر در رشت پس از ۴۵سال فعالیت، تعطیل شد!🔻

🔻کتابفروشی شکسپیر در رشت پس از ۴۵سال فعالیت، تعطیل شد!🔻

🇮🇷: @darvishnameh

✍جامعه‌ای که پیوسته از شمارِ کتابفروشی‌هایش کاسته و بر تعداد کباب‌فروشی‌هایش افزوده می‌شود؛ جامعه‌ای که کتابخانه‌هایش به کباب‌خانه و مدارسش به پاساژ تغییرکاربری می‌دهد، هرگز در مسیر توسعه پایدار و تاب‌آوری بیشتر حرکت نخواهد کرد.

#کتابفروشی_شکسپیر_تعطیل_شد
#کبابفروشی_شکسپیر_بازگشایی_شد

موافق(0)مخالف(0)

دیدگاه خود را بیان کنید